Metsästys

Seuran viralliset ja voimassa olevat säännöt ja ohjeet löytyvät seuratoimintaoppaasta. Tälle sivulle on kuitenkin kerätty oppaasta ja tiedotteista tärkeitä metsästyksessä muistettavia asioita.

Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n metsästysalue on n. 8000 ha. Metsästysoikeus on kaikilla yhdistyksemme jäsenillä edellyttäen, että heillä on voimassaoleva metsästyskortti sekä seuran jäsenmaksu ja muut mahdolliset velvoitemaksut suoritettuina.


Metsästysajat

Lajikohtaiset metsästysajat löytyvät riista.fi -palvelusta, osoitteesta: http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/


Metsästysvuoden 2018 - 2019 saaliskiintiöt ja lisäpisteet


Saaliskiintiöt ovat samat, jotka ovat olleet voimassa jo vuosikausia. Kullakin jäsenellä on käytössään 16 pistettä, joista metso on 5 p ja teeri 3 p. Metsoja (koiras ja naaras) saa ampua lisäpisteineenkin enintään 2 kappaletta. Riekko, hanhi ja metsäkauris on rauhoitettu. Muu pienriista jää edelleen pistekiintiön ulkopuolelle. Lisäpisteitä saa jäsen yhdistyksen alueella 1.11.2017-31.10.2018 välisenä aikana pyytämistään pienpedoista (minkki, näätä, kärppä, mäyrä, supikoira, kettu ja villiintynyt kissa) kustakin 3 pistettä. Lisäpisteitä voi käyttää vain kuluvan metsästyskauden aikana.

Jäseniä kehotetaan vastuulliseen ja maltilliseen metsästykseen. Turvallisuussuosituksena johtokunta pyytää jäseniään välttämään lintujen maahan ampumista kiväärillä soidinsoilla.

Uhkakuvana metsästyksessä on alueemme runsas susikanta, joka vaikeuttaa koirilla tapahtuvaa metsästystä.

Majavan metsästyksessä kiintiö on 10 majavaa. Tarvittaessa johtokunta voi "puhaltaa" pelin poikki tai vastavaasti lisätä kiintiötä majavakannan mukaisesti. Kaato on aina ilmoitettava välittömästi puheenjohtajalle.

Karhunmetsästys edellyttää aina Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa. Luvanvaraisia ovat myös susi, ilves ja hirvi. Ahma on rauhoitettu.


Vieraslupakäytäntö ja lupien myyjät


Vesilintu-, jänis-, kettu- ja karhujahtiin vieraslupamaksu on 10 e / vrk, eikä vieraiden määrää rajoiteta. Lupa on voimassa myöntämisajasta 24 h. Kanalintuvierasluvan hinta on 17 e / vrk. Lupa oikeuttaa kaiken luvallisen pienriistan metsästykseen majavaa lukuun ottamatta. Kukin jäsen voi käyttää 4 vieraslupavuorokautta, eli yksi vieras 4 vrk tai 4 vierasta yhden vuorokauden, jne. Lupa on voimassa myöntämisajasta 24 h. Vieras metsästää aina isännän kiintiöstä ja isännän on oltava mukana metsällä. (Suositus: vieraslupia käytettäisiin etupäässä toispaikkakuntalaisille vieraille).

Majavanmetsästyksen vieraslupa on 5 e / vrk. Saaliiksi saadusta majavasta tulee vieraan maksaa lisäksi 15 e. Lupa oikeuttaa kiintiön puitteissa tapahtuvan metsästyksen. Kaadosta on aina heti ilmoitettava puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Lupa on voimassa myöntämisajasta seuraavan vuorokauden loppuun. (Suositus: vieraslupia käytettäisiin etupäässä toispaikkakuntalaisille vieraille).

Susi- ja ilvesjahteihin vieraslupa on 5 e / vrk ilman vierasrajoitusta ja lupa on voimassa myöntämisajasta seuraavan vuorokauden loppuun. Poikkeuksena suuret yhteisluvat susijahdissa (niin sanotut reviirialuepyyntiluvat) Puheenjohtaja / varapuheenjohtaja kirjoittaa koko porukalle yhden maksuttoman vierasluvan kyseiselle päivälle yksityisten maiden osalta jos on tarvetta. Ilman isännän mukana olo vaadetta kun vain jompikumpi on luvankirjoittajista paikalla.

Vieraslupien myyjinä toimivat Markku Salmensuo, Pauli Honkanen, Jari Saastamoinen ja Ritva Saastamoinen. Luvan voi maksaa myös suoraan pankkiin (FI94 5299 0120 0678 47). Pankkisiirtoon on merkattava vieraan ja isännän nimet, voimassaoloaika kellonaikoineen sekä minkä lajin lupa on kyseessä. Maksaessanne pankkiin laittakaa edellä pyydetyt tiedot viestiosaan ilman henkilökohtaista viitenumeroa.


Rauhoitukset

Teeren soidinsoita on rauhoitettu seuraavasti.

Luokkisuo 1.1.2017 - 30.12.2019
Seuraavalla rajauksella: Mustikkalammin ladolta Akonlahdentietä silmukkaan ja sieltä talvitienpohjaa entiselle Kaukaan rajalle sieltä rajaa pitkin Mustikkalammintien silmukkaan siitä tietä pitkin Mustikkalammin ladolle sisään jäävä alue. Rauhoitusalueen muun riistan rauhoitus päättyy aina metsäkanalinnustuksen päättymiseen. Majavan, vesilintujen, petojen, pienpetojen ja hirvenmetsästys sekä koetoiminta sallittaisiin rauhoitusalueella rauhoitusaikanakin.

Metsäkauriin rauhoittamista jatketaan edelleen. Joulurauha riistalle 24.12 - 26.12.2018.

Rauhoitusalueet on myös merkitty karttaan joka on nähtävillä Matolammen kämpän seinällä.Päivitetty 6.8.2018