Historia


MEHTOVAARAN RIISTAMIEHET RY

Mehtovaaran Riistamiehet Ry perustettiin vuonna 1958, mutta yhdistysrekisteriin se merkittiin 11.3.1959. Perustajajäseniä olivat Toimi Heinonen, Tapani Tolvanen, Arvi Korhonen, Kaarlo Taramo, Heikki Rae ja Veikko Suihkonen. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että seuran jäsenistö olisi pääasiallisesti Mujejärven kyläläisiä. Lisäksi seuraan tuli Metsähallituksen työntekijöitä lähinnä kai siksi, että seuralle vuokratut metsästysalueet sijaitsivat Metsähallituksen mailla.

Jo hyvin pian seuran perustamisen jälkeen seuran jäseniksi otettiin myös Porokylän ja Nurmeksen metsämiehiä. Liittymismaksu seuraan oli 5mk ja jäsenmaksu 5mk. Metsähallituksen miehet selvisivät alkuvuosina ilman liittymismaksua. Jäsenmäärä pysyi vuosikausia n. 40 jäsenessä.

Nimensä seura otti Suovaarassa sijaitsevan Mehtovaaran mukaan, sillä alunperin se alue oli lupailtu seuralle metsästysalueeksi. Alueen saanti ei kuitenkaan onnistunut, mutta nimi jäi. Seuran toiminta-ajatuksena on ollut riistanhoito ja siihen seura on keskittynyt koko olemassa-olonsa ajan. Riistakantoja seurattiin hyvin tarkkaan ja esim. vuodet 68 ja 69 olivat erittäin heikkoja lintuvuosia. Saalisilmoituksien mukaan oli riistaa saatu v. 1969 2 teertä, 3 pyytä ja 1 metso. Vuonna 1962 todettiin alueella olleen karhuemo kahden pentunsa kanssa, joista kommentoitiin toimintakertomuksessa seuraavasti; eikä näitä hätyytelty ainakaan pahemmin, koska ne eivät tehneet mitään pahaa, marjamiehien pelottelemista lukuunottamatta.

Toiminnan alkuvuosina jäsenistö harrasti erittäin aktiivisesti ampumaurheilua ja menestyi siinä hyvin. Yhteen otettiin Ylikylän Erän kanssa milloin voittaen, milloin häviten. Osallistuttiin Piirimestaruuskilpailuihin seurana ja valittuina Rhy:n edustajina. Vuosien saatossa innostus pääsi hiipumaan, mutta Rhy:n kilpailuihin osallistutaan vielä tänäkin päivänä.

Kun seuran jäseniksi alkoi hakeutua myös Mujejärven kylän ulkopuolista porukkaa, heräsi ajatus saada seuralle oma kämppä. Metsästysmatka kun oli reilu 40 km Nurmeksesta ja vanha Kuhmontie oli mitä oli. Eikä silloin vielä läheskään kaikilla ollut autoja, joten metsälle lähdettiin mielellään useammaksi päiväksi. Mujejärven kalastuskunnalla oli Multiniemessä maja (keskeneräinen), jota alettiin (1965) porukalla kunnostaa. Vaikeuksiahan porukoilla ei keskenään ollut, sillä melkein kaikki jäsenet olivat myös kalastuskunnan osakkaita.

Lopulta maja saatiin siihen kuntoon, että siellä saattoi yöpyä. Vuonna 1974 nostettiin mökki entiseltä paikaltaan (montun pohjalla) kankaalle ja tehtiin siihen pieni laajennus. Tarvikkeet saatiin lahjoituksina paikkakunnan yrityksiltä. Kämppä on palvellut nyt siinä muodossaan jäseniä ja mitään suurempaa remonttia siellä ei ole enää tehty. Seuramme puheenjohtajat 1958-2000: Toimi Heinonen, Veikko Pöllänen, Tapani Tolvanen, Matti Luoma, Kauko Pyykönen, Ilmo Romppanen, Pauli Honkanen, Jukka Nurmikanta ja Pauli Honkanen (uudelleen). Kunniajäsenet: Onni Aulis Korhonen, Toivo Kuokkanen, Kyösti Tolvanen.HYRINÄN ERÄ RY

Hyrinän Erän historia on läheisesti sidoksissa Hyrinän vanhaan kämppään. Kämppä sijaitsee Mujejärven kylässä Mätäsjärven eteläpuolella. Se on rakennettu 1938-39 metsäylioppilaille kartoitustöitä varten. Siihen tarkoitukseen sitä käytettiinkin 40-luvulla. Myöhemmin kämppä oli satunnaisten kulkijoiden ja erämiesten käytössä. Hyrinän Erä vuokrasi kämpän käyttöönsä vuosiksi 1964-1997, jonka jälkeen se siirtyi metsähallituksen vuokrakämpäksi. Vuonna 2002 metsähallitus myi kämpän Leppävirtalaiselle yksityishenkilölle.

50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa kämppää käyttivät nurmekselaiset hirvenmetsästäjät majoituspaikkanaan ja syrjäisen hirvialueensa tukikohtana. Tämän porukan toimesta heräsi ajatus, että perustettaisiin alueelle metsästysseura vuokraamalla maat Metsähallitukselta. Tämä koettiin mahdolliseksi, koska mujejärveläinen seura Mehtovaaran Riistamiehet olivat myös onnistuneet vuokraamaan valtion maita.

Vuoden 1963 aikana asiaa valmisteltiin ja uuden seuran perustava kokous pidettiin 5.12.1963 Porokylässä Meijerin baarin kabinetissa. Riistanhoitoyhdistyksen puolesta seuraa oli perustamassa rhy:n silloinen puheenjohtaja Pauli Räkköläinen ja läsnä oli kymmenkunta tulevan seuran jäsentä. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Are Pylkkänen ja sihteeriksi Seppo Laitinen. Vielä toiminnassa mukana olevia perustajajäseniä heidän lisäkseen ovat Osmo Kotilainen, Urpo Saastamoinen, Kaarlo Koukkari, Erkki Piirainen ja Keijo Piirainen. Seura on harrastanut aktiivisesti pienriistan- ja hirvenmetsästystä sekä suorittanut monenlaatuista riistanhoitotyötä tehokkaasti. Seuran metsästysmajana toimi Hyrinän kämppä vuoteen 1997 jolloin 1.6 Metsähallituksen kanssa suoritettiin yhteisymmärryksen vallitessa kämppien vaihto. Erä sai vaihdossa Matolammen kämpän, joka nytkin on käytössämme. Kämppää kunnostettiin ja se on erinomaisessa kunnossa. Samalla Hyrinä siirtyi nykyaikaan, sillä Matolammella on sähköt, minkä voimanlähteinä toimii kaksi Lister-merkkistä dieselaggregaattia. Lämmönlähteenä on hellasta toimiva puukäyttöinen keskuslämmitys.

Hirvenmetsästystä aloitettiin suorittaa yhdessä Mehtovaaran kanssa jo 70-luvulla. Tätä yhteistyömuotoa pidettiinkin sitten muutamaa välivuotta lukuunottamatta jatkuvasti yllä. Hyvin jatkunut yhteistyö loi puitteet ajatukselle yhdistää hyvät metsästysseuramme yhdeksi vielä paremmaksi seuraksi. Moninaisten valmistelujen jälkeen yhdistymisestä tuli totta ja Mehtovaara purettiin 31.12.2000. Uusiutuneelle seuralle annettiin nimeksi Mehtovaara-Hyrinän Erä ry ja sille laadittiin kokonaisuudistuksen kautta nykyaikaiset säännöt.

Seuramme kunniajäsenet: Erkki Piirainen, Seppo Laitinen, Kyösti Tolvanen. Osmo Kotilainen, Pauli Honkanen, Matti Luoma. Ensimmäinen kunniapuheenjohtajamme oli edesmennyt Are Pylkkänen. Seuramme puheenjohtajat 1963-2000: Are Pylkkänen, Seppo Laitinen, Reijo Kotilainen, Pauli Kärnä ja uudelleen Are Pylkkänen. Are Pylkkäsen puheenjohtajuus jatkui vuosikokoukseen 2008, jossa seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Olli Saastamoinen. Pauli Honkanen aloitti puheenjohtajakautensa v. 2010. Uudempaa historiaa on se, että yhdistyneet metsästysseuramme pitivät Matolammella 16.8.2003 yhteiset 40-vuotisjuhlat. Juhlat onnistuivat hyvin ja niihin osallistui 115 jäsentä ja vierasta.

Pöytästandaarit

Molemmilla alkuperäisillä yhdistyksillämme Mehtovaaran Riistamiehet ry:llä ja Hyrinän Erä ry:llä oli omat pöytästandaarit. Seurojen yhdistyttyä 1.1.2001 suunniteltiin uudistuneelle yhdistyksellemme Pertti Tikkasen toimesta uusi pöytästandaari, joka on Mehtovaara-Hyrinän Erä ry:n virallinen tunnus ja palkitsemisväline.